zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wskaźniki podatkowe

Limit jednorazowej amortyzacji tzw. dla małych podatników

Rok podatkowy Limit ustawowy Równowartość w zł* 2021 50 000 euro 226 000 zł 2020 50 000 euro 219 000 zł 2019 50 000 euro 214 000 zł 2018 50 000 euro 216 000 zł *) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na 1. dzień roboczy października ub.r., w zaokrągleniu do 1000 zł

Limit rocznych przychodów w podatku dochodowym w 2021 r.

Limit Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika 2 000 000 euro 9 031 000 zł1) Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 000 000 euro 9 031 000 zł2) 1) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na 1. dzień roboczy października ub.r....

Limity rocznych przychodów określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Okres obowiązywania Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł1) Limit uprawniający do rozliczania się z dochodu z działalności gospodarczej za pomocą form ryczałtowych2) 01.01.2021 - 31.12.2021 2 000 000 euro 9 030 600,00 zł 01.01.2020 - 31.12.2020 250 000 euro 1 093 350,00 zł 01.01.2019 - 31.12.2019 250 000 euro 1 069 875,00 zł 01.01.2018 -...

Ulga na wychowanie dzieci za 2020 rok

Wysokość odpisu na dzieci Liczba dzieci łącznie Odpis w zł jedno 1112,04 dwoje 2224,08 troje 4224,12 czworo 6924,12

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r.

Podstawa obliczenia podatku w 2021 roku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym PIT za 2021 rok ponad do 8000 zł 1360 zł 8000 zł 13 000 zł 1360 zł – 13 000 zł 85 528 zł 525,12 zł 85 528 zł 127 000 zł 525,12 zł – 127 000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Stawki i progi podatkowe 2021

Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku ponad do 85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek  85 528 zł 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  

Stawki i progi podatkowe 2019

Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku ponad do 85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek  85 528 zł 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł   Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu ponad do   8 000 zł 1 420 zł 8 000 zł 13 000 zł 1 420 zł –...

Limit rocznych przychodów w podatku dochodowym w 2019 r.

Limit Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika1) 1 200 000,00 euro 5 135 000,00 zł2) Limit przychodów zobowiązujący do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych3) 2 000 000,00 euro 8 559 000,00 zł4) 1) określony w art. 5a pkt 20 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym...

Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Stawki Podatnicy uzyskujący przychody od jednego pracodawcy Podatnicy uzyskujący przychody od dwóch lub więcej pracodawców Miejsce pracy w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje podatnik Miejsce pracy w innej miejscowości, niż zamieszkuje podatnik* Miejsce pracy w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje podatnik Miejsce pracy...

Ulga na wychowanie dzieci za 2018 rok

Wysokość odpisu na dzieci Liczba dzieci łącznie Odpis w zł jedno 1112,04 dwoje 2224,08 troje 4224,12 czworo 6924,12

Najnowsze

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Inflacja bazowa w sierpniu 2021 r.

Dane NBP: w sierpniu 2021 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9 proc. r/r. Wskaźnik CPI...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....