MEN przeanalizuje przepisy określające zasady organizacji wypoczynku dla uczniów

353

W ministerstwie edukacji trwają prace nad nowelizacją rozp. MEN z dn. 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U z 1997 r. Nr 12, poz. 67, ze zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!