MF: Ruszają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkow

9

  • Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje projektu rozporządzenia, które określa wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
  • Wzrost opłaty będzie mniejszy niż wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia za pracę

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zastąpi obowiązujące rozporządzenie z 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

Zgodnie z projektem, opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosić będzie 1 800 zł. Koszt ponownego egzaminu – zarówno z części pisemnej, jak i ustnej – ma z kolei wynieść 900 zł.

Jest to pierwsza od ponad 10 lat zmiana opłaty i ma na celu urealnienie jej wysokości. Opłata po zmianach zbliży się do wysokości opłat za egzaminy zawodowe w innych korporacjach zawodowych. Będzie jednak niższa niż opłaty za egzaminy u radców prawnych i adwokatów, którzy są również uprawnieni do wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Waloryzacja opłaty będzie niższa od tempa wzrostu wskaźników, takich jak minimalne wynagrodzenie za pracę lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w tym samym okresie.

MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!