MF: Ustawa realizująca Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego opublikowana w Dzienniku Ustaw

7
  • 29 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
  • Ustawa realizuje Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, która jest częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
  • Przepisy ustawy wejdą w życie 30 dni od dnia publikacji.

Ustawa usuwa bariery dostępu do rynku finansowego i zwiększa poziom cyfryzacji na tym rynku, m. in. w zakresie obowiązków nadzorczych. Wprowadza również regulacje, które usprawnią działanie i rozwój rynku finansowego, m.in. dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego.

Nowe przepisy wzmocnią też ochronę klientów instytucji finansowych m.in poprzez ograniczenie możliwości oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej). Wprowadzony zostanie także obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!