Nieotrzymanie PIT-11 od pracodawcy nie zwalnia pracownika z obowiązku rozliczenia podatku

459

Do końca lutego płatnicy (w tym zakłady pracy) powinni przekazać swoim pracownikom oraz m. in. osobom wykonującym na ich rzecz umowy o dzieło lub zlecenia imienne informacje o wysokości dochodu za 2014 r. (PIT-11). Jak postąpić w sytuacji, gdy formularz ten nie zostanie nam przekazany?  

PIT-11 zawierający informacje o dochodzie, przychodzie, kosztach uzyskania przychodu, uwzględnionych przez płatnika, zaliczkach na podatek dochodowy pobranych przez płatnika oraz o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przekazanych przez płatnika z wynagrodzenia do organu rentowego stanowi podstawę do wypełnienia przez podatnika zeznania rocznego, składanego fiskusowi do 30 kwietnia każdego roku.

Co zrobić, jeżeli płatnik (zakład pracy) nie przekaże nam PIT-11?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!