Obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnienia monitorowanego

422

  Postępowanie dotyczące zwolnienia monitorowanego zostało określone w art. 70 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. Zwolnienie monitorowane jest szczególnego rodzaju procedurą mającą na celu zminimalizowanie negatywnych skutków utraty przez pracowników zatrudnienia. W ramach działań na rzecz osób zwalnianych pracodawca podejmuje określone…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!