Odpowiedzialność karna pracodawcy użytkownika

495

  W postanowieniach art. 27 u.z.p.t. ustalono zakres przedmiotowy wykroczeń, których dopuszczenie się przez pracodawcę użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu – podlega karze grzywny. W konsekwencji kara grzywny przewidziana jest w przypadku gdy: nie zapewniono pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej, nie wyposażono stanowiska pracy pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!