PARP: Inwestycje przedsiębiorstw w usługi cyfrowe

Firmy stawiają na cyfryzację, nowe technologie zawsze na czasie.

4

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dzięki finasowaniu z Funduszy Europejskich od lat wspiera innowacyjne projekty. Wśród nich są także te, które postawiły na rozwiązania wykorzysujące szerokorozumianą cyfryzację. Firmy, które otrzymały środki w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” realizowanego dzięki Programowi Inteligentny Rozwój, wykorzystały otrzymane środki m.in. na inicjatywy związane z cyfryzacją.

Nowoczesne technologie cyfrowe w dużej mierze decydują o konkurencyjności firmy i gospodarki. Innowacje w zakresie cyfryzacji wykorzystywane są zarówno w sektorze publicznym, jak i w obrocie gospodarczym.

Od strony obywatela możemy już od lat rozliczać się z fiskusem przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych online, dzięki ePUAP-owi załatwimy wiele spraw w urzędach, bez wychodzenia z domu. Cyfryzacja jest elementem naszego życia i stale się rozwija. Pandemia COVID-19, z którą świat zmaga się od dwóch lat, pokazała, jak ważna jest rola cyfryzacji w zapewnieniu stabilności działania biznesu. Cyfryzacja pozwala przedsiębiorcom przetrwać trudny okres i wzmocnić ich odporność na przyszłe kryzysy, poprzez zapewnienie większej wydajności procesów i konkurencyjności firm na rynku.

W okresie pandemii najlepiej poradziły sobie firmy, które sprawnie wykorzystywały rozwiązania cyfrowe, wprowadziły odpowiednie oprogramowania oraz usługi niezbędne do wdrożenia innowacji cyfrowych, które umożliwiają łatwiejsze nawiązywanie relacji z klientami czy zmniejszenie kosztów związanych z obiegiem dokumentów papierowych.

W przyszłości zakłada się zdigitalizowanie wszystkich procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Wiele krajów wprowadziło lub zaplanowało działania, które mają rozszerzyć zakres cyfryzacji miejsc pracy. Niektóre państwa zamierzają również wprowadzić szerszą digitalizację gospodarki.

– Za pośrednictwem technologii cyfrowej społeczeństwo ma dostęp do wielu usług podnoszących jakość życia. Zarówno Unia Europejska, jak również podmioty polskiej administracji państwowej dokładają wszelkich starań, aby ów dostęp był możliwie jak najszerszy – skomentował Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

PARP w 2019 roku ogłosiła konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”, którego celem było sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych, również w zakresie cyfryzacji. Celem działania było m.in. poszerzenie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Zgłoszenia mogły składać mikro, małe i średnie firmy, prowadzące działalność na terenie Polski. Dziś możemy zobaczyć efekty poszczególnych projektów.

Przykłady dofinasowanych projektów

Jednym z beneficjentów konkursu była firma Codementors, która otrzymała ponad 330 tys. zł dofinansowania. W ramach dofinasowanego projektu powstała nowa, osadzona w wirtualnej rzeczywistości architektura systemu szkoleń online dla programistów, która wykorzystuje innowacyjne algorytmy wspierające procesy nauczania. Innowacja jest odpowiedzią na problemy, z jakimi wnioskodawca spotykał się na co dzień w swojej działalności, organizując szkolenia i kursy dla programistów, tj. z ograniczeniami związanymi na przykład z dojazdami czy z dostępem do kadry szkoleniowej. Problem stanowiły również koszty stałe działalności szkoleniowej oraz złożoność utrzymania różnorodnej infrastruktury technicznej. Celem projektu było maksymalnie wierne przeniesienie zalet kształcenia stacjonarnego w zakresie kompetencji cyfrowych w rzeczywistość wirtualną.

Kolejną firmą, która otrzymała dofinansowanie, jest Hobo Systems Sp. z o.o. dostarczająca przedsiębiorcom rozwiązania IT z zakresu zarządzania kosztami energii elektrycznej. Celem projektu było opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości. Firma stworzyła system informatyczny, który pozwala monitorować zużycie energii, zarządzać kosztami tego zużycia oraz je optymalizować. Dzięki współpracy z Politechniką Lubelską udało się przeprowadzić pierwszy etap badań nad predykcją zużycia energii w przyszłości przez przedsiębiorstwo energochłonne. Ważnym efektem projektu było także rozwinięcie know-how w zakresie organizacji i digitalizacji procesów w obszarze zarządzania zakupami energii. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości prawie 286 tys. zł.

Firma Abtech, zajmująca się szeroko pojętym internetem rzeczy oraz poszukiwaniem jego praktycznych zastosowań, w ramach dofinasowanego projektu opracowała prototyp innowacyjnego systemu telemetrycznego, służącego do zarządzania dystrybucją wody pitnej. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone były wspólnie z naukowcami z Politechniki Śląskiej. Stworzono prototyp bezprzewodowego modułu, pozwalającego na monitorowanie i zdalne sterowanie dystrybutorami wody pitnej. Urządzenie składa się z trzech elementów: dystrybutora, modułu telemetrycznego i infrastruktury sieciowej. Komunikacja radiowa odbywa się dzięki najnowszej technologii LoRa, dedykowanej dla internetu rzeczy. Urządzenie na bieżąco monitoruje czy butla jest na miejscu i ile jest w niej wody, a kiedy zapasy się kończą wysyła odpowiedni komunikat. Dzięki temu można z wyprzedzeniem zaplanować transport i zoptymalizować proces zarządzania dystrybucją. Opracowane rozwiązanie przynosi realne finansowe korzyści zarówno dla dystrybutorów, jak i dla firm. Na realizację projektu ABTECH otrzymał dofinasowanie wynoszące 92 tys. zł.

Laureatem konkursu została także firma Reh-as, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z  wadami postawy oraz dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu. Przedsiębiorstwo otrzymało 53 tys. zł dofinansowania, które zostało przeznaczone na opracowanie prototypu platformy do badań przesiewowych stóp z wykorzystaniem materiału termicznego oraz z możliwością przeniesienia obrazu do postaci cyfrowej. Urządzenie przetestowano w warunkach laboratoryjnych i klinicznych na stu osobach. Dodatkowo sprawdzono i potwierdzono jego skuteczność w diagnostyce.

Z kolei firma Easy Yachting otrzymała 305 tys. zł dofinansowania na stworzenie platformy IT dla sektora turystyki. Prace skupiły się m.in. na stworzeniu architektury oprogramowania dla urządzeń działających w systemach IOS oraz Android, a także budowie rozwiązania webowego. W rezultacie powstał prototyp platformy Easy Yachting, który poddano testom z udziałem użytkowników końcowych. Potrzeby i oczekiwania użytkowników były badane i analizowane na każdym etapie rozwoju aplikacji we współpracy z renomowanymi agencjami badawczymi.

– Cyfryzacja jest dziedziną, na którą kładziemy duży nacisk. Patrząc na trendy, wiemy, że świat idzie coraz bardziej w innowacyjne rozwiązania i projekty oparte o technologie i rozwiązania cyfrowe, dlatego doceniamy tych przedsiębiorców, którzy także postawili na rozwój swoich usług i wyrobów z zakresu cyfryzacji. Wiele z tych przykładów pokazuje, że były to rozwiązania stworzone na konkretne potrzeby czy to samej firmy czy branży w której działają – powiedziała Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Źródło: parp.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułOd marca wyższe limity pożyczek dla nowych firm
Następny artykułPolski Ład: Praktyczna analiza zmian w PIT 2022, cz. 1