Podmioty objęte przepisami Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie

372

W stosunku do niektórych grup pracowników pedagogicznych przepisy Karty Nauczyciela znajdują zastosowanie tylko w pewnym zakresie, ściśle określonym w art. 91a i 91b KN. Ograniczenia w stosowaniu tej ustawy uzależnione są od: rodzaju zatrudnienia, wymiaru zajęć, pełnienia funkcji dydaktyczno-wychowawczych przez osoby niebędące nauczycielami w rozumieniu KN. Ograniczenia ze względu na rodzaj zatrudnienia Grupą pracowników objętą…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!