Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz czas pełnienia dyżuru

641

Praca w godzinach nadliczbowych – definicja oraz dopuszczalność stosowania Przekroczenie podstawowych norm czasu pracy, w tym także norm średniotygodniowych, a także przekroczenie przedłużonych dobowych wymiarów czasu pracy ustalonych w ramach konkretnego systemu i rozkładu czasu pracy – stanowi pracę w nadgodzinach. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wynikającym z treści art. 151 § 1 k.p. pracą…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!