Prezydent powołał członków RDS

422

Rada Dialogu Społecznego jest ciałem powołanym w miejsce Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS wchodzą przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz rządu. Każda ze stron ma równe prawa. Zadaniem Rady jest rozpatrywanie spraw o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Zajmuje się uzgadnianiem np. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur, wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!