Przedsiębiorcy: Umowa użyczenia i skutki podatkowe

Koszty utrzymania rzeczy użyczonej do bezpłatnego używania.

24
„Jesteśmy spółką z o.o. (100% udziałów jest własnością j.s.t.). Do 30.09.2019 w ramach swojej działalności prowadziliśmy schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jednak działalność ta przynosiła wyłącznie straty na poziomie nawet kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Zgromadzenie Wspólników zdecydowało w ub. roku o przekazaniu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.