Przejściowe unormowania nowelizacji k.p. obowiązującej od 17.06.2013 r.

314

Ustawa z dnia 28.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 675), wprowadzająca szereg rozwiązań prorodzinnych, zawiera także przepisy przejściowe, nadające określonym grupom pracowników uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem w dłuższym wymiarze.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!