Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia

302

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1814 ogłoszono ustawę zmieniającą z dn. 25.09.2015 r., stanowiącą nowelę do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), która przewiduje nowe możliwości uzyskania przez pracodawcę refundacji z tytułu zatrudnienia bezrobotnego.

Nowela zawiera przepisy, na podstawie których pracodawca będzie mógł otrzymać refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanych przez starostę bezrobotnych do 30 roku życia. Refundacja będzie przysługiwać przez rok, przy czym realizacja refundacji wymaga podpisania umowy zawartej między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą mającym zatrudnić skierowanych bezrobotnych.

 

Zawarcie umowy o refundację wiąże się dla pracodawcy lub przedsiębiorcy z obowiązkiem utrzymania w

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!