Resort pracy krytycznie o nowych przepisach w sprawie awansu zawodowego

302

Resort pracy zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia MEN regulującego zasady uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W ocenie ministerstwa nowe regulacje powinny zawierać przepisy przejściowe odnoszące się do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy jeszcze tylko do końca 2013 r. podlegają przepisom Karty Nauczyciela.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!