Rozp. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

97

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.938

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!