Rozp. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

438

Dz.U. 2010.98.634

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!