Rozp. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

377

Ostatnia zmiana Dz.U. 2011.254.1525

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!