Rozp. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS

452

Dz.U. 2009.43.349

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!