Rozp. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

749

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1502

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!