Rozp. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

592

Dz.U. 1996.143.663

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!