Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

1250

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika (art. 52 k.p.) oraz z przyczyn przez pracownika niezawinionych (art. 53 k.p.). Tryb przewidziany w obydwu wskazanych przepisach, będący uprawnieniem pracodawcy, jest postępowaniem o charakterze odstępstwa od powszechnie przyjętej zasady prawa pracy, zgodnie z którą podstawowym sposobem rozwiązywania stosunków pracy jest wypowiedzenie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!