Szczegółowy zakres danych w SIO – nowe rozporządzenie

412

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozp. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1547).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!