zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Projekty aktów prawnych

Tag: projekty aktów prawnych

Nowości na kolejny rok szkolny

Gotowe są już projekty przepisów umożliwiających prowadzenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w sposób zdalny także od 1 września 2021 r., czyli przez cały następny rok szkolny. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do rozporządzenia MEN z dn. 09.08.2017 r. w...
Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określa warunki i tryb przyznawania nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu. W czwartek został on opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji...
Resort edukacji planuje rozszerzyć katalog kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli. MEiN chce, aby placówki te przygotowywały do pracy również nauczycieli WDŻ, czyli wychowania życia w rodzinie. Opublikowany projekt nowelizacji rozp. MEN z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek...
Dnia 20 maja sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli nowelizację uchwali senat i podpisze prezydent, z...
W dniu 25.03.2021 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy covidowej, który przewiduje dodatkowe środki na organizację zajęć uzupełniających braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej, powstałe wskutek ograniczeń, jakie niesie ze sobą zdalna...
Postulaty Rzecznika MŚP do rządowego projektu – prawo komunikacji elektronicznej (nr projektu: UC-45), uwzględnione w projekcie ustawy w tym m.in. jedna z proponowanych zmian pozbawiała uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych np. wejścia do nieruchomości, czyli, mogła np. uniemożliwić fizyczne wejście monterów telewizji kablowych do budynków. W dniu 12 i 15 lutego 2021 r....
Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Uwagi do projektu...
Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole po powrocie z edukacji zdalnej. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zostanie zwiększona o dodatkowe 187 mln zł na...
MEiN przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Nowelizacja rozporządzenia obowiązującego bez zmian od 2011 r. wynika z konieczności dostosowania go do aktualnego stanu prawnego w zakresie danych...
Zdaniem jego autorów przepisy, na podstawie których dziś działają tego typu inicjatywy, krępują młodą przedsiębiorczość – zostały ukształtowane jeszcze w latach 80. XX wieku i są dalece nieadekwatne do możliwości, które dają dziś gospodarka i dynamiczny rynek. Rozwiązanie? Trzeba...