zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Waloryzacja emerytur

Tag: waloryzacja emerytur

Od marca br. rośnie wysokość świadczeń pobieranych przez emerytów i rencistów. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed 1 marca 2021 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2021 r. Na podwyżki czeka ponad 9 milionów Polaków. Zasady...
W piątek 19 lutego br. Senatorowie wprowadzili jedną bardzo istotną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona wysokość najniższych emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ustawa...
1250 zł – od 1 marca 2021 r. tyle wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął ustawę dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Ustawa przewiduje wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50...
Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego...
Problem zróżnicowanych zasad ustalania wysokości emerytury w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek o to świadczenie (podjęto jego wypłatę) był przedmiotem wielokrotnych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Na ostatnie z 2 października 2019 r. odpowiedź nie wpłynęła do dziś. Zróżnicowanie...

Sejm przyjął budżet na 2020 rok

Najważniejsze parametry budżetowe na 2020 r. prognoza dochodów budżetu państwa - 435,3 mld zł, limit wydatków budżetu państwa - 435,3 mld zł, całkowite zbilansowane dochodami wydatków budżetu państwa, co oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa, ...
Przedmiotem prac Senatu będą następujące ustawy: 1) Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (projekt rządowy) Ustawa przewiduje, że emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. „Trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury...
W 2020 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na: podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej...
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą emerytalną”, coroczna waloryzacja przeprowadzana jest od dnia 1...

Więcej emerytur, mniej rent

ZUS opublikował raport dotyczący pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych. W dokumencie zatytułowanym „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku”, opracowanym przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, zaakcentowane zostały dwie ciekawe zmiany w strukturze wysokości świadczeń po...