Uprawnienia działaczy związków zawodowych

Najważniejsze uprawnienia przysługujące osobom pełniącym funkcje związkowe określa ustawa z dn. 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 263) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Ponadto w stosunku do nauczycieli, którzy są działaczami związków zawodowych, istotne uprawnienia przewiduje również KN.

546

Uprawnienia wynikające z ustawy związkowej oraz przepisów wykonawczych Regulacje ustawy o związkach zawodowych i przepisy rozporządzeń gwarantują działaczom związkowym szereg uprawnień, w tym w szczególności prawo do zwolnienia od pracy lub urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji związkowej. Ponadto w wymienionych aktach prawnych zawarto istotne postanowienia w zakresie gwarancji stabilności zatrudnienia osób pełniących funkcje związkowe….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
Następny artykuł800 milionów rolek w świat