Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

940

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.487 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 487 Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot ustawy i definicje Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) cel działalności, zadania oraz organizację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!