Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

850

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.979 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 979 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”. 2. Rejestr składa się z: 1) rejestru przedsiębiorców; 2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!