Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

733

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.700 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 700 W celu przeciwdziałania uzależnieniu od używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ochrony zdrowia przed jego następstwami stanowi się, co następuje: Art. 1. Organy administracji rządowej…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki