Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

868

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.702 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 702 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w art. 107 ust. 1 TFUE, zwanej dalej „pomocą publiczną”,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!