Ustawa o zwolnieniach grupowych – zmiany obowiązujące od dnia 22.02.br.

368

W ramach ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej dalej „nowelizacją k.p.”, dokonano korekty brzmienia dwóch przepisów ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192), określanej dalej jako „ustawa o zwolnieniach grupowych”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!