W dniu 29 lutego mija termin przekazania informacji o dochodach za 2015 r.

306

Z końcem lutego br. upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40, za 2015 r. Wymienione dokumenty należy wysłać we wskazanym terminie podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!