W marcu niektórzy emeryci otrzymają specjalny dodatek do emerytury

298

Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!