Waloryzacja 2016: jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców

373

Od 1 marca 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie realizację wypłaty  jednorazowego dodatku pieniężnego, który ma zrekompensować emerytom i rencistom groszowe podwyżki wynikające z tegorocznej waloryzacji. Dodatek zostanie wypłacony w zależności od wysokości  świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r. 

Ogłoszony w komunikacie MRPiPS wskaźnik waloryzacji w 2016 roku wynosi zaledwie 100,24% (M.P. z 2016 r. poz. 149). Oznacza to, że najniższa emerytura, która obecnie wynosi 880,45 zł miesięcznie brutto, wzrośnie zaledwie o 2,11 zł – do kwoty 882,56 zł. Z uwagi na tak symboliczne podwyżki ustawodawca zdecydował się na przyjęcie odrębnego od waloryzacji mechanizmu przewidującego wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego.

Kto otrzyma jednorazowy dodatek?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r.  o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U z 2016 r., poz. 188) specjalny dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!