Wydłużenie terminu złożenia oświadczenia TP oraz informacji TPR w 2022 roku

26

Ustawa przewidująca przedłużenie terminów składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oświadczeń TP) oraz informacji TPR w 2022 roku z podpisem Prezydenta RP.

10 czerwca 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Wydłużenie terminów dot. cen transferowych

W ramach tej ustawy (art. 18) przedłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych („informacja TPR”) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych („oświadczenie TP”):

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowo w przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych przedłużono do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Głównym celem przesunięcia ww. terminów jest ułatwienie przedsiębiorcom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dopasowanie do zmienionych terminów na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

podatki.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!