Wyjaśnienie RIO w Szczecinie z 16 lutego 2012 r. /Finansowanie ekspertyz przy zamykaniu składowiska odpadów/, sygn. K-0542/9/SA/12

379

Koszty ekspertyz mogą być pokryte ze środków własnych województwa, a po wydaniu przez Marszałka decyzji administracyjnej o zamknięciu składowiska, zostanie nimi obciążony zarządzający składowiskiem odpadów na podstawie przepisów art. 54d ustawy o odpadach.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!