Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

503

Świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych jest wyjątkiem od ogólnej kodeksowej zasady stanowiącej, że praca powinna być tak zaplanowana, aby można ją było wykonać w ramach podstawowych norm czasu pracy. Praca w nadgodzinach nie może więc stanowić stałego elementu procesu pracy – jej wykonywanie powinno mieć doraźny charakter oraz wynikać z określonego stanu faktycznego.  Zasady oraz dopuszczalność…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!