Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły oraz placówki

Przestrzeganie opisanych w poprzednich punktach zasad bhp w szkole (placówce) i podczas zajęć w terenie ma zminimalizować ryzyko wypadku ucznia lub innej osoby pozostającej pod opieką szkoły (placówki). Jeżeli jednak do takiego wypadku dojdzie, na szkole (placówce), a szczególnie na dyrektorze, spoczywają określone obowiązki.

439

Sposób postępowania określają wówczas przepisy rozdziału 4 rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Definicja terminu „wypadek” Przepisy cyt. rozp. posługują się terminem „wypadek”, nie zawierają jednak jego definicji. W § 52 cyt….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nowy jednolity tekst ustawy
Następny artykułRodzice: Obowiązek alimentacyjny – dostarczanie środków utrzymania rodzinie