Wzrośnie grzywna nakładana na podatników

10

Od 1 stycznia 2022 roku kwota kary grzywny, jaką organ podatkowy może nałożyć na uczestników postępowania podatkowego, wzrośnie o 100 zł. Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!