Zamówienia publiczne – unieważnienie przetargu (część III)

398

Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne? Powołanie się na fakt wystąpienia zamiany okoliczności powodujących, iż prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć daje taką możliwość?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułReforma urzędów pracy przyjęta przez rząd
Następny artykułFinansowane z dotacji wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej jest zwolnione od podatku