Zbiorowe prawo pracy

434

Wyjaśnienia treści postanowień układu zbiorowego pracy dokonane wspólnie przez jego strony na podstawie art. 2416 § 1 k.p. nie są wiążące dla sądu. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 11.02.2004 r. (III PZP 12/03, OSNAPiUS 2004/11/187) Zmiana postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w ustawie, nawet gdy układ ten przewiduje możliwość uchylenia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.p. – Dział XIV. Przedawnienie roszczeń (art. 291-295)
Następny artykułk.p. – Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281-290[1])