Zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia wynikająca z nowelizacji przepisów dotyczących cudzoziemców

332

Z dniem 13.11.2015 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dn. 10.09.2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607), zwanej dalej „nowelizacją”, która przewiduje zmiany do kilku odrębnych aktów prawnych, w tym także do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!