Znamy już limit wpłat na IKZE w 2016 roku

338

W obwieszczeniu MRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1268, ogłoszona została kwota wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016.

 

 

Zgodnie z art. 13a ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.) na IKZE można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalonej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. O ile wzrósł przyszłoroczny limit?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!