Zwiększenie pensum przez organ prowadzący nie wymaga zmiany umowy

294

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 7/18 od 2 lutego 2016 r. w związku z wejściem w życie uchwały rady gminy dotyczącej zmiany wysokości pensum z 18 na 20 będzie miał zmianę warunków umowy o pracę na 8/20. Nauczyciel ten zatrudniony jest na czas określony z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. W jakiej formie należy zmienić wymiar zatrudnienia: czy porozumieniem zmieniającym, czy należy zachować wtedy 2-tygodniowy okres wypowiedzenia? Czy wypowiedzieć umowę i nawiązać nową po upływie okresu wypowiedzenia?

Z treści pytania należy wnioskować,  że chodzi o nauczyciela, którego wymiar pensum ustala w drodze uchwały organ prowadzący, czyli rada gminy. Dzieje się to na podstawie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!