Bezpłatne leki dla osób w wieku 75 plus od września 2016 r.

291

Wszyscy pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, otrzymają bezpłatnie leki, znajdujące się w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Zmiany dotyczące refundacji leków dla seniorów były zapowiadane przez premier Beatę Szydło w exposé.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!