zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

VAT

Przedsiębiorcy: Zakup auta i kredytowanie lub leasing

„Chciałbym kupić samochód osobowy, jaka forma byłaby korzystniejsza kredyt czy leasing? Czy może jest jeszcze jakaś inna forma, o której nie wiem? Słyszałem o wypożyczeniu długoterminowym, ale jednak chciałbym samochód mieć później na własność. Wartość samochodu około 70-80.000 zł,...

Uproszczona faktura zamiast zwykłej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...

Termin przechowywania dokumentów dotyczących straty podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...

Sprzedaż samochodu po pół roku od jego wykupu z leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia...

Jedzenie na wynos a podatek VAT

Usługi restauracyjne i dostawa towarów Pojęcie „usług restauracyjnych i cateringowych” obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli klient końcowy podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu...

VAT: Zakup lokalu usługowego na firmę

„Czy przy zakupie nowego lokalu usługowego na działalność można odliczyć cały VAT naliczony, oraz przy użytkowaniu wszystkie koszty na firmę? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wielkości lokalu lub kwoty zakupu? Jak wygląda zwrot VAT-u, czy jest to jednorazowy zwrot?” Wprawdzie...

Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Celem...

VAT: TSUE o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

W postępowaniu przed TSUE toczącym się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Trybunał wyrokiem z dn. 18.03.2021 roku potwierdził o sprzeczności z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT) z przepisami Unijnymi, w zakresie jaki przepisy ustawy...

Druki faktur

Faktura to podstawowym dokumentem potwierdzający dokonanie transakcji opodatkowanej VAT. Faktura powinna być wystawiona (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano...

Zagubiony błędny paragon a korekta deklaracji VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z...

Najnowsze

PAIH: w czerwcu seminaria poprzedzające Mosty Technologiczne

Jak wskazała PAIH, seminaria informacyjne, które odbędą się w czerwcu, poprzedzają nabór wniosków do kolejnej edycji projektu...

MF: Celem zmian podatkowych wyrównanie szans między najwięcej i najmniej zarabiającymi

Przedstawiciele resoru finansów w poniedziałek brali udział w spotkaniu prasowym dotyczącym rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców swoją interwencję rozpoczął w lipcu 2019 r. zwracając się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia...

Popularne

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku

W I kwartale 2021 roku odnotowano 84 223 rejestracji przedsiębiorstw tj. o 0,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 126 upadłości przedsiębiorstw...

Harmonogram luzowania obostrzeń w maju

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 od 1 maja br. stopniowo łagodzone są dotychczasowe obostrzenia. O 15 maja  będą  mogły zostać otworzone...

Lekarskie egzaminy końcowe – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad oraz trybu postępowania przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Wspomniane wyżej regulacje prawne...

Ustawa – Prawo bankowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, poz. 2419; z 2021 r....