zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Zatrudnianie młodocianych na wakacje

Chcę zatrudnić w kawiarni dwie osoby młodociane w czasie wakacji. Jak powinna wyglądać umowa z takimi osobami i jakie czynności mogą wykonywać osoby niepełnoletnie i czy są  jakieś ograniczenia co do czasu pracy młodocianych?  Zatrudnienie osoby młodocianej wiążę się z...

Pracownicy i szkolenie w dzień wolny od pracy

„Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Pracownik będzie na szkoleniu, które ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą i podnoszący jego kwalifikacje w dniu wolnym od pracy, w sobotę, w godzinach...

Ochrona przedsiębiorców przy usługach budowlanych

„Jestem firmą wykonawczą o nr PKD 43.22 i zajmuję się głównie zakupem i montażem instalacji wentylacji przemysłowej, klimatyzacji i rekuperacji. Daję gwarancję na instalacje 3 lata, a na urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta. Te podstawowe warunki mogę zapisać...

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

„Pracownik zatrudniony od 02.12.2021 r., posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 10.09.2019 r. Przedstawił świadectwa pracy za okres od 10.06.2021 do 31.07.2021 r. oraz 03.08.2021 do 24.09.2021 r. Czy urlop dodatkowy 10 dni należy się pracownikowi po przepracowaniu...

Zakłady pracy i zasady wynagradzania pracowników

„Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dnia 04.01.22 uruchomił wewnętrznym pismem regulację płacy zasadniczej dla pracowników i podwyżkę o 300 zł brutto od 01.01.2022 r. Podwyżka dotyczy niby wszystkich pracowników, ale właśnie jest jedno ale. Mianowicie płace w LP podlegają regulacjom...

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem – czy to skuteczne?

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Czy konieczne jest złożenie pisma w tej sprawie? Czy wysłanie informacji mailem jest wystarczające?  Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace powinno...

Kadry w firmie i zaległe urlopy

„Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego zaległego za rok 2020 oraz urlopu wypoczynkowego za rok 2021 po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, a przed powrotem do pracy?” Odnosząc się do zagadnienia urlopu wypoczynkowego, na samym początku stwierdzić należy, że do obowiązków...

Zaginięcie świadectwa pracy na poczcie

„Pracownik zakończył pracę 15.10.2021 r., dnia 19.10. zostało wysłane świadectwo pracy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że nie było zwrotu potwierdzenia odbioru, dnia 29.10 została zgłoszona reklamacja na pocztę polską. Na chwilę obecną w historii...

Obowiązki pracownicze i kary porządkowe

„Pracownik dnia 18.10.2021 r. nie stawił się do pracy, tylko wysłał sms'a z informacją, że chce skorzystać z urlopu na żądanie, a pracownik już wykorzystał wszystkie dni tego urlopu. Wobec powyższego pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu, tylko potraktował jako...

Jak uzyskać dofinansowanie do okularów od pracodawcy.

Pracuję od 1,5 miesiąca na stażu w księgowości. Moja praca związana jest ściśle z obsługą programów kadrowych i wymaga ciągłej pracy przy komputerze. Czy pracodawca powinien sfinansować mi okulary korekcyjne? Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z...

Najnowsze

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 przyczyni się do profesjonalizacji zamówień publicznych, rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, a...

Polska Strefa Inwestycji. W pierwszym półroczu 2022 roku wydanych zostało 157 decyzji

157 decyzji, inwestycje na kwotę 5,6 mld zł, 1 521 nowych miejsc pracy – to wyniki Polskiej Strefy Inwestycji...

Zmiany w CIT w konsultacjach publicznych

28 czerwca br. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CITNa zgłaszanie uwag jest 14...

Popularne