zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.09.2021 – 30.11.2021 w 1. roku nauki 275,23 zł w 2. roku nauki 330,27 zł w 3. roku nauki 385,32 zł 01.06.2021 – 31.08.2021 w 1. roku nauki 284,08 zł w 2. roku nauki 340,89 zł w 3. roku...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

  Okres Wysokość I kwartał 2021 5681,56 zł IV kwartał 2020 5457,98 zł III kwartał 2020 5168,93 zł II kwartał 2020 5024,48 zł I kwartał 2020 5331,47 zł IV kwartał 2019 5198,58 zł III kwartał 2019 4931,59 zł II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał 2018 4622,84 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość I kwartał 2021 5675,54 zł IV kwartał 2020* 5656,51 zł III kwartał 2020 5371,81 zł II kwartał 2020 5247,19 zł I kwartał 2020 5367,68 zł IV kwartał 2019* 5368,01 zł III kwartał 2019 5150,15 zł II kwartał 2019 5142,59 zł I kwartał 2019 5015,03 zł IV kwartał 2018* 5071,41 zł III kwartał 2018 4822,83 zł II kwartał 2018 4812,84 zł I kwartał 2018 4700,11...

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2021 rok 2800,00 zł 2020 rok 2600,00 zł 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Wysokość odpisów na ZFŚS

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. - 4134,02 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1550,26 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 2067,01 zł na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 258,38 zł na...

Podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS

Okres obowiązywania Wysokość 1.01.2021 – 31.12.2021 4134,02 zł 1.01.2020 – 31.12.2020 4134,02 zł 1.08.2019 – 31.12.2019 3389,90 zł 1.01.2019 – 31.07.2019 3278,14 zł 1.01.2018 – 31.12.2018 3161,77 zł 1.01.2017 – 31.12.2017 3161,77 zł 1.01.2016 – 31.12.2016 2917,14 zł

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym

Okres obowiązywania Wysokość 2021 r. 5259,00 zł 2020 r. 5227,00 zł 2019 r. 4765,00 zł 2018 r. 4443,00 zł 2017 r. 4263,00 zł 2016 r. 4055,00 zł 2015 r. 3959,00 zł 2014 r. 3746,00 zł 2013 r. 3713,00 zł 2012 r. 3526,00 zł 2011 r. 3359,00 zł 2010 r. 3146,00 zł 2009 r. 3193,00 zł Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym podawane jest do obliczania wysokości...

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2021 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2021 r. 2416,12 zł Minimalna (cały etat) 2020 r. 2243,54 zł Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 września 2020 3537,80 zł od 1 stycznia 2020 3337,55 zł od 1 stycznia 2019 3045,21 zł od 1 kwietnia 2018 2900,20 zł od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2020 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2020 r. 2243,54 zł Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Najnowsze

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Inflacja bazowa w sierpniu 2021 r.

Dane NBP: w sierpniu 2021 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9 proc. r/r. Wskaźnik CPI...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....