Chorwacja w Unii Europejskiej a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS

446

Z dniem 1 lipca 2013 r. Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tej daty w stosunkach pomiędzy Chorwacją a państwami członkowskimi UE (w tym Polską) obowiązują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!