Czas pracy i urlopy wypoczynkowe młodocianych

576

Czas pracy młodocianych Czas pracy młodocianego w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę (art. 202 § 1 k.p.). Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę (art. 202 § 2 k.p.). Stosownie do art. 202 § 3 k.p. do czasu pracy młodocianego wlicza…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!